Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 626/12.05.2000 г.621/09.05.2000 г.ДГФ - отдел 42 в, карта №5 по плана на ГСУ Дулово, местност "Зли дол", извън регулацията на с. Правда, общ. ДуловоРаботническо жилище № 6 - едноетажна полумасивна сграда със ЗП 176 кв.м.нямаМЗГ - НУГ; РУГ - Русе; Държавно лесничейство - Дулово   
АЧДС № 627/12.05.2000 г.621/09.05.2000 г.ДГФ, отдел 223-Д, карта №16 по плана на ГСУ Дулово, землището на с. Поройно, общ. ДуловоПрофилакториум - масивна двуетажна сграда със сутерен; РЗП 227 кв.м.; Портиерна с навес - полумасивна постройка със ЗП 40 кв.м.нямаМЗГ - НУГ; РУГ - Русе; Държавно лесничейство - Дулово  Съставен е нов АДС № 3331/19.11.2008 г.
АЧДС № 628/12.05.2000 г.190/02.02.2000 г.ДГФ, землището на с. Ирник, общ. Ситово, отдел 416-е, карта № 48Обект "Ловен дом с гараж - с. Ирник", построен върху терен от ДГФ, представляващ двуетажна масивна сграда със ЗП 167,20 кв.м. и РЗП 463,20 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра
АЧДС № 629/15.05.2000 г.621/09.05.2000 г.ДГФ, извън регулацията на с. Вокил, общ. Дулово, отдел 226-л, карта № 19 по плана на ГСУ ДуловоРаботническо жилище - двуетажна монолитна сграда със ЗП 35 кв.м.и РЗП 70 кв.м.нямаМЗГ - НУГ; РУГ - Русе; Държавно лесничейство - Дулово   
АЧДС № 630/15.05.2000 г.621/09.05.2000 г.ДГФ, извън регулацията на гр. Дулово, общ. Дулово, местност "Разсадник", отдел 306-1, карта № 17 по плана на ГСУ ДуловоСтратификалня - едноетажна полумасивна сграда със ЗП 369 кв.м.нямаМЗГ - НУГ; РУГ - Русе; Държавно лесничейство - Дулово  Съставен е нов АДС № 3315/15.10.2008 г.
АЧДС № 631/16.05.2000 г.№ 631/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 2, парцел ХІ, пл. № 53Дворно място с урегулирана площ 1480 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г.