Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 746/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с.Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, парцел №24, масив 1Прилежащ терен с площ 2250 кв.м. към обект "Хангар за комбайни"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 747/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Вeтрен, общ. Силистра - стопански двор, масив 1, парцел 15Прилежащ терен с площ 1513 кв.м. към обект "Телчарник 5"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 748/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Бабук, общ. Силистра, стопански двор №1, парцел 11, масив №1Свободен парцел с площ 3538 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 749/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Бабук, общ. Силистра, стопански двор №1, парцел 13, масив №1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1694 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 750/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Средище, общ. Кайнарджа, торово стопанство и кравеферма, парцел № 32, кад. №3Прилежащ терен към "Навес отровни препарати" с площ 4154 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 751/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Средище, общ. Кайнарджа, торово стопанство и кравеферма, парцел № 39, кад. №3СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 3527 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите