Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2282/18.02.2005 г.№157/27.01.2005 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Чатал Ашлама ", стопански двор, имот №130007Поземлен имот с площ 2853 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2283/18.02.2005 г.№157/27.01.2005 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Чатал Ашлама ", стопански двор, имот №130003. Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 1773 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-157/08.05.2007 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2284/22.02.2005 г.№141/24.01.2005 г.Землището на с. Смилец, общ. Силистра, стопански двор извън регулация, парцел №16, кад. №1 от кадастралния план от стопанския двор, имот №001016Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 6709 кв.м. към обект " Ремонтна работилница " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2288/10.03.2005 г.№226/21.02.2005 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020008Поземлен имот с площ 16368 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2289/10.03.2005 г.№226/21.02.2005 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020005Поземлен имот с площ 2851 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2290/10.03.2005 г.№226/21.02.2005 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020006Поземлен имот с площ 3003 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ