Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 740/09.08.2000 г.740/09.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра - източна промишлена зона, пл. № 6466 Терен с площ 17750 кв.м. и построените в него две сгради: - масивна двуетажна сграда със ЗП 91 кв.м. и РЗП 182 кв.м.; - масивна едноетажна сграда със ЗП 207,60 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 163-РД /31.07.2003 г. 
АЧДС № 741/09.08.2000 г.741/09.08.2000 г.с. Смилец, общ. Силистра, кв.1, парцел ІІ, пл. № 89Дворно място с площ 7250 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра  Сградите, отбелязани на скицата са продадени от "Агропродукт-64" ООД на "Горанов и син" ООД. За имота има съставен нов АДС № 3268/26.06.2008 г.
АЧДС № 742/16.08.2000 г.742/16.08.2000 г.гр. Силистра, ул. "Македония", кв.43, парцел ІПодблоково пространство на жил. блок "Омуртаг" 2 със ЗП 692,18 кв.м. - масивна конструкция, построен 1986 г.нямаОбластен управител на област Силистра  Съставен е нов АДС № 3507/24.11.2011 г.
АЧДС № 743/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с.Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, извън регулацията, парцел №21, масив №1Прилежащ терен с площ 2468 кв.м. към обект "Телчарник 1"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 744/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с.Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, кв. №1, парцел №91Прилежащ терен с площ 1212 кв.м. към обект "Бетонова площадка"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 745/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Вeтрен, общ. Силистра - стопански двор, масив №1, парцел 14Прилежащ терен с площ 1026 кв.м. към обект "Хангар"нямаМинистерство на земеделието и горите