Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2091/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност "До стопански двор", имот №062014. Имотът е образуван от имот 062203Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Плодохранилище ", с площ 3493 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2092/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност "До стопански двор", имот №062012 /образуван от имот 062011 по плана за земеразделяне/Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Ремонтни работилници ", с площ 7743 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2093/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, стопански двор - друга производствена база, имот №001173. Имотът е образуван от имот 001013Поземлен имот - прилежащ терен към обекти " Склад за други химически препарати и навеси ", с площ 6862 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2094/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Листец, общ. Главиница, стопански двор - местност " Стопански двор ", имот №017007. Имотът е образуван от имот №050033Поземлен имот с площ 6941 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2095/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор в регулация, Урегулиран поземлен имот VII, кв. 11Поземлен имот - прилежащ терен към " Хамбар №1 ", с площ 3000 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2096/09.08.2004 г.№4503-ДС/28.07.2004 г.Землището на с. Овен, общ. Дулово, местност " Коджа Мезарлък ", имот №120415Поземлен имот с площ 12 010 кв.м., представляващ свободен парцел от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите