Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 300/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №317Прилежащ терен с площ 6990 кв.м. към обект "Дворове и площадки за телета".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 301/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №319Прилежащ терен с площ 205 кв.м. към обект "Трафопост".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 302/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №1Прилежащ терен с площ 5762 кв.м. към обект "Склад за зърно".нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 303/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №2Прилежащ терен с площ 1453 кв.м. към обект "Мивка".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 304/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №3Прилежащ терен с площ 1037 кв.м. към обект "Административна сграда".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 305/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №4Прилежащ терен с площ 1143 кв.м. към обект "Бензиностанция".нямаМинистерство на земеделието и горите