Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1169/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор -1, кад. №1, парцел 14Терен с площ 3770 кв.м., прилежащ към обект "Навес на зърносушилня, силоз"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1170/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор -1, кад. №1, парцел 16Терен с площ 910 кв.м., прилежащ към обект "Хамбар за зърно"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1171/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор -1, кад. №1, парцел 17Терен с площ 152 кв.м., прилежащ към обект "Трафопост"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1172/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор -1, кад. №1, парцел 110Терен с площ 1656 кв.м., прилежащ към обект "Навеси фуражомелка"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1173/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор -1, кад. №1, парцел 124Терен с площ 2105 кв.м., прилежащ към обект "Навес метален"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1174/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Раздел, общ. Дулово, Стопански двор, кадастрален №1, парцел № 16Терен с площ 177 кв.м., прилежащ към обект "Млекопункт"нямаМинистерство на земеделието и горите