Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1025/23.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 78ТП" Елин Пелин " Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 9 кв.м.; построена 1971 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1026/23.11.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 134, п. ІІ, пл. № 1391ТП" Ген.Попово " Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със застроена площ 9 кв.м.; построена 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1027/23.11.2000 г.П-246/21.11.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, кв.1, пар. ХVРаботилница за ремонт на транспортна и подемнотранспортна техника, представляваща масивна едноетажна сгада - основен корпус и пристроените към нея масивни сгради, представляващи работилница, гараж и навес с обща застроена площ 600 кв.м. Година на построяване на основния корпус - 1976 год.нямаНационална компания "Железопътна инфраструктура" - София; "Предприятие за експлоатация и поддържане на железопътната инфраструктура" - Русе   
АЧДС № 1028/30.11.2000 г. 1028/30.11.2000 г.гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" №2Административна сграда - масивна 7-етажна постройка със сутерен и тавански етаж със ЗП 233,70 кв.м. и РЗП 1907,80 кв.м.; Построена 1963 г.нямаОбластен управител на област Силистра  Съставен е нов АДС № 2293/18.03.2005 г.
АЧДС № 1029/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Цар Асен, общ. Алфатар, кв.1 върху терен "за озеленяване"ТП "Цар Асен" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1030/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Чуковец, общ. Алфатар, кв.8, паркТП "Чуковец" Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафпост със ЗП 9 кв.м.; построена 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра