Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1781/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, кад. №5, парцел № 53 по плана на стоп. двор ШилебазаПоземлен имот с площ 56058 кв.м., представляващ свободен терен Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4439, том VII, стр. 104, ПК 39551, Дело №1447
АЧДС №1782/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Сребърна, общ. Силистра, масив №1, парцел №25 по плана на стопански дворПоземлен имот с площ 1974 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1783/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Сребърна, общ. Силистра, масив №1, парцел №9 по плана на стопански дворПоземлен имот с площ 6304 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4437, том VII, стр. 102, ПК 39551, Дело №1445
АЧДС №1784/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052014 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 3426 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4430, том VII, стр. 95, ПК 39551, Дело №1438
АЧДС №1785/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052015 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 2119 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4423, том VII, стр. 88, ПК 39551, Дело №1431
АЧДС №1786/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052016 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 607 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4428, том VII, стр. 93, ПК 39551, Дело №1436