Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 981/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. СилистраТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Липа" със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1988г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 982/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. СилистраТерен с площ 79 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Теменуга" със застроена площ 79 кв.м.; Построен 1988г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 983/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. СилистраТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Сокол" със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1988г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 984/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - юг, общ. Силистра, кв. 2, пар.ІІІ - за компл. жил. стр.Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 6 със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 985/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - юг, общ. Силистра, кв. 3, пар.І - за компл. жил. стр.Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Общежитие - Добруджа " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1970 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 986/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - юг, общ. Силистра, кв. 1, пар.ІІ Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Диляна " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра