Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1813/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 091018 / образуван от имот 080081 / по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 4680 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1814/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 091023 / образуван от имот 080081 / по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 3426 кв.м., представляващ парцел към " Зърносушилня " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2038, акт 35, том V, н.д 861/03
АЧДС №1815/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 091033 / образуван от имот 080081 / по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 4107 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1816/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, м. "Стопански двор", имот № 091034 / образуван от имот 080081 / по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 836 кв.м., представляващ парцел към " Телчарник " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1817/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Поройно, общ. Дулово, местност "Стопански двор", имот 056009 /по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 1056 кв.м., представляващ парцел към " Телчарник " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 07.07.2003 г. с вх.рег.№707,акт №188,т. II, нд. 414
АЧДС №1818/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Поройно, общ. Дулово, местност "Стопански двор", имот 056010 /по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 2976 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №703, акт 187, том II, н.д 413