Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1193/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Нова Попина, общ. Ситово, извън регулацията - земеделски земиТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 1 със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1194/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.землището на с. Нова Попина, община Ситово, местността "Балаклък"Терен с площ 60 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - ВЪЗЛОВА СТАНЦИЯ със застроена площ 60 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1195/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Попина, общ. Ситово, кв.33Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЗЪРНЕНИ ХРАНИ " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1196/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Попина, общ. Ситово, кв.21Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1197/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Попина, общ. Ситово, кв.23Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 3 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1970 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1198/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Попина, общ. Ситово, кв.59Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1970 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра