Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 902/19.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.43, парцел І - за ОЖС, пл. №3768Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1987 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 903/19.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.8, парцел за ОЖСТерен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ТОЛБУХИН " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1982 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 904/19.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.8, парцел за ОЖСТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " П.К. ЯВОРОВ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 905/19.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.9, парцел за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " СВЕТЛИНА " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 906/23.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.8, парцел за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " БОГДАН ВОЙВОДА " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1987 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 907/24.10.2000 г. 907/24.10.2000 г.с. Зебил, общ. Главиница, кв.1, парцел 9 по плана на стопански двор Терен с площ 1693 кв.м. към обект "Свободен и ППВ"нямаМинистерство на земеделието и горите