Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1521/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Триъгълник", пл. № 898 Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Стомана" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1522/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Триъгълник", пл. № 1310Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Гео Милев" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1523/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Триъгълник", пл. № 1314 Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Витоша" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1524/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Триъгълник", пл. № 1241Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Волната" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС № 1525/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Триъгълник", пл. № 1338 Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Зора" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1525/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Триъгълник", пл. № 1338 Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Зора" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София