Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1464/28.01.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", пл.сн. № 8513Терен с площ 72 кв.м.,и построения върху него трафопост "Мечта" - масивен със застроена площ 72 кв.м., построен 1994 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1465/28.01.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Изток", пл.сн. № 8569Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Калъраш" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1992 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1466/28.01.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 31, парцел IIТерен с площ 66 кв.м.,и построения върху него трафопост "Ивайло" - масивен със застроена площ 66 кв.м., построен 1993 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1467/28.01.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Дулово - промишлена зона "Север" , кв. 4, пар. I - терен на "Балканмилк 97" ООД - СилистраТрафопост "Мандра" - масивна сграда със застроена площ 15 кв.м.; построена 1964 г.     Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1468/28.01.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Алфатар, квартал 57, пл.сн. № 850Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Битов комбинат" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1974 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1469/28.01.2002г.131/22.01.2002 г.с. Богданци, общ. Главиница, кв. 4, парцел, отреден за озеленяванеТерен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост № 2 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1993 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София