Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1205/08.05.2001 г.308/28.02.2001 г.С. Босна, общ. Ситово, кв. 16Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1961 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1206/08.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Слатина, общ. Ситово, кв. 8, парцел ІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1207/08.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Любен, общ. Ситово, кв. 16, парцел ХХТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Любен със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1208/09.05.2001 г.308/28.02.2001 г.Землището на гр. Главиница, местността "Кофалджа" - имот № 28089, представляващ СУПЗ гр. ГлавиницаТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КОФАЛДЖА " със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1972 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1209/09.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, извън регулация, от южната страна на ул. "Марица", между осеви точки 386 и 523Терен с площ 16 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ВЪЗЛОВА СТАНЦИЯ " със застроена площ 16 кв.м.; Построен 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1210/09.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 108, пар. ХІІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ОСО " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1987 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра