Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 414/23.02.2000 г.№ 414/23.02.2000 г.с. Бабук, общ. Силистра, кв. 85, парцел Х, пл. № 410Дворно място с площ 1400 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 415/25.02.2000 г.№ 415/25.02.2000 г.с. Богорово, общ. Силистра, кв.7, парцел ХV, пл. № 91Дворно място с площ 758 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 152 /11.04.2001 г. на Областен управител 
АЧДС № 416/28.02.2000 г.№ 416/28.02.2000 г.с. Чернолик, общ. Дулово, кв.3, парцел ІV, пл. № 90Дворно място с площ 560 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-9/25.01.2012 г. на Областен управител в полза на общ. Дулово 
АЧДС № 417/28.02.2000 г.№ 417/28.02.2000 г.с. Чернолик, общ. Дулово, кв.36, парцел ХІДворно място с площ 1600 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-9/25.01.2012 г. на Областен управител в полза на общ. Дулово 
АЧДС № 418/28.02.2000 г.№ 418/28.02.2000 г.с. Чернолик, общ. Дулово, кв.36, парцел ХІІДворно място с площ 1360 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-9/25.01.2012 г. на Областен управител в полза на общ. Дулово 
АЧДС № 419/28.02.2000 г.№ 419/28.02.2000 г.с. Чернолик, общ. Дулово, кв.36, парцел ХІІІДворно място с площ 1150 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-9/25.01.2012 г. на Областен управител в полза на общ. Дулово