Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1000/16.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, кв. 9Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 4 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1960 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1001/16.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Полковник Чолаково, общ. Кайнарджа, кв.8 - на кръстовищеТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1960 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1002/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Светослав, общ. Кайнарджа, кв.6 ,пар. ХТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1003/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Зарник, общ. Кайнарджа, кв.8 - парцел за озеленяванеТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1004/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Войново, общ. Кайнарджа, кв. 13Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1005/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Добруджанка, общ. Кайнарджа, кв.9, парцел VТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра