Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 884/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, квартал "Римска гробница"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " РУСАЛКА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1973 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 885/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, квартал "Римска гробница", пл. № 865Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЧАВДАР " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1972 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 886/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.40Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " БАЧО КИРО " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1979 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 887/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, квартал "Триъгълник"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " БАБА ТОНКА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 888/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, квартал "Триъгълник"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " РОЗА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 889/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Димитър Дончев"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1972 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра