Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 722/21.07.2000 г.963/12.07.2000 г.Стопански двор в землището на с. Сяново, местност "До селото", имот № 012034Държавен терен с площ 2000 кв.м., върху който е изграден обект "Склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 723/21.07.2000 г.963/12.07.2000 г.землището на с. Старо село, местност "Балтата", имот № 000030Терен с площ 11148 кв.м., върху който е изграден обект "Стопански двор"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 724/24.07.2000 г.990/18.07.2000 г.с. Калипетрово, стопански двор извън регулационни граници, парцел №52, кв.1Незастроен парцел с площ 943 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 725/24.07.2000 г.990/18.07.2000 г.с. Калипетрово, стопански двор извън регулационни граници, парцел №101, кв.1Незастроен терен с площ 3596 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 726/24.07.2000 г.990/18.07.2000 г.с. Калипетрово, стопански двор извън регулационни граници, парцел №111, кв.1Незастроен терен с площ 20352 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 727/24.07.2000 г.990/18.07.2000 г.с. Средище, извън регулационни граници, парцел №31, кад. №3 по плана на "Торово стопанство"Терен от 5125 кв.м., върху който е изграден обект "Навес за торове"нямаМинистерство на земеделието и горите