Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 854/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.163, парцел VІТерен с площ 72 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ОДРИН " със застроена площ 72 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 855/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.163, парцел ІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " МАКАРЕНКО " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 856/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, квартал "Албена", парцел ІІ, отреден за "Дом за стари хора"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 857/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.69, парцел VІІТерен с площ 30 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ОБЩЕЖИТИЕ " със застроена площ 30 кв.м.; Построен 1963 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 858/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.15, пл. № 83Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КОСТА СТОЕВ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1987 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 859/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.3, пл. № 3430Терен с площ 37,5 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЛЕВСКИ " със застроена площ 37,5 кв.м.; Построен 1963 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра