Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 78/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 47ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 637 кв.м. към обект " БИТОВКА ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан 
АЧДС № 79/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 46ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 371 кв.м. към обект " АВТОМИВКА ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 80/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 45ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 885 кв.м. към обект " ГСМ ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 81/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 44ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1263 кв.м. към обект " РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 82/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 43ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 461 кв.м. към обект " РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 83/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 42ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 365 кв.м. към обект "РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа