Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1990/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, стопански двор, местност " Карапетлик ", имот №071038, Имотът е образуван от имот № 001026Поземлен имот с площ 2727 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1991/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Чешме Екенлик ", имот № 020003Поземлен имот - прилежащ терен с площ 7940 кв.м. към кравеферма - свинеферма. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1992/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Чешме Екенлик ", имот № 020002Поземлен имот с площ 11132 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1993/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Стопански двор, парцел 80 ", имот №000118Поземлен имот - прилежащ терен към " Хамбар ", с площ 2045 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1994/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Босна, общ. Ситово, стопански двор, местност "Чеира", имот №000302Поземлен имот с площ 12356 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №1345/24.09.01 г.
АЧДС №1995/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115074Поземлен имот - прилежащ терен към обект Кланица, с площ 7279 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ