Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1445/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 11поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 1379 кв.м., върху който е разположен обект "Ремонтна работилница" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1446/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 12поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 1327 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1447/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 13поземлен имот - свободен терен / пета категория / с площ 1730 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1448/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 23поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 1668 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1449/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 24поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 1559 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1450/08.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 36поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 643 кв.м., върху който е разположен обект "Кантар" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ