Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1289/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Правда, община Дулово, кв.37, парцел XXIIIТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ПРАВДА - 2 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1972 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1290/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Поройно, община Дулово - ДГФ, местност ДелиорманТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ХИЖА ПОРОЙНО " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1992 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1291/04.06.2001 г.№ П- 243 /16.11. 2000 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Калипетрово; имот №1 по плана на к-с "Дръстър", (кадастрален № 6018)Терен от 46035 кв.м. и изградените върху него сгради: 1. Административна - масивна едноетажна , застроена площ 194 кв.м.; 2. Административна - масивна двуетажна , застроена площ 72 кв.м.; 3. Стопанска - масивна едноетажна , застроена площ 181 кв.м. ; 4. Стопанска - масивна едноетажна , застроена площ 192 кв.м.; 5. Стопанска - масивна едноетажна , застроена площ 547 кв.м.; 6. Стопанска - масивна едноетажна , застроена площ 208 кв.м.; 7. Стопанска - масивна едноетажна със застроена площ 632 кв.м.; 8. Трафопост - масивна едноетажна , застроена площ 9 кв.м.; 9. Тоалетна - постройка с площ 10 кв.м., построени 1960 г. НВМС към МЗГ  Съставен е нов АПДС № 2544/09.06.2005 г.
АЧДС № 1292/05.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Секулово, община Дулово, кв.27, парцел XVIII-за детски дневен домТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " СЕКУЛОВО- 2 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1972 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1293/05.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Межден, община Дулово, кв. 9Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " МЕЖДЕН - 2 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1971 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1294/05.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Върбино, община Дулово, извън регулацията на селото - в терен за залесяванеТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ВЪРБИНО " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра