Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 354/07.02.2000 г.№ 354/07.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел ХІІІ, пл. № 30 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 355/07.02.2000 г.№ 355/07.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел ХІІ, пл. № 30 по плана на селотоЗастроен парцел с площ от 800 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 356/07.02.2000 г.№ 356/07.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел ХІ, пл. № 30 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 750 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 357/07.02.2000 г.№ 357/07.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел ХІ, пл. № 30 по плана на селотоНезастроен парцел с площ от 1080 кв.м.нямаОбластен управител на област СилистраОПС на Тодор Александров Тодоров за строеж на вилна сграда - Заповед № 794/01.12.1986 г. на ОбНСИмотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 358/07.02.2000 г.№ 358/07.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел ХV, по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1130 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 359/07.02.2000 г.13/06.01.2000 г.Землищата на гр. Алфатар, с. Българка, с. Бръчма, с. Калипетрово и гр. СилистраЕлектропровод 110 kV " Българка " от подстанция " Алфатар " до подстанция " Дръстър " / от стълб № 1 до стълб №127 / с дължина 22915 м и площ на земята под стъпките на стълбовете 724 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; Предприятие "МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ"; ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН ПОДРАЙОН - СИЛИСТРА