Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1097/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна", имот № 114017Свободен терен с площ 4595 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1098/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 19Терен с площ 727 кв.м., прилежащ към обект "Склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1099/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 40Свободен терен с площ 4365 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1100/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 62Свободен терен с площ 4735 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1101/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 72Свободен терен /бетонов път/ с площ 2149 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1102/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 77Свободен терен /настилка камък/ с площ 2045 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите