Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1929/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138012, стопански дворПоземлен имот с обща площ 375 кв.м., върху който е разположен обект "Кантар" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1930/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Чаирлар ", имот №138026Поземлен имот с обща площ 2507 кв.м., върху който е разположен обект "Склад резервни части и дърводелна" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1931/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138030, стопански дворПоземлен имот с обща площ 2521 кв.м., върху който е разположен обект "Зърноплощадка" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1932/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Секулово, общ. Дулово, кв. 14 а, утегулиран имот / парцел / XIII по плана на селотоУрегулиран поземлен имот с обща площ 1162 кв.м., в който е разположена сграда " Фурна ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 09.12.2003 г. с вх.№1309, АКТ 145, т. IV, НД 802
АЧДС №1933/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 46, урегулиран имот VIIIУрегулиран поземлен имот с обща площ 1130 кв.м., в който е разположена сграда " Склад домакински ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1934/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 46, урегулиран имот IXУрегулиран поземлен имот с обща площ 3225 кв.м., в който е разположена сграда " Навес - зърносушилня ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ