Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 126/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 24ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2110 кв.м. към обект " ТЕЛЧАРНИК УГОЯВАНЕ: БУДКА-КАНТАР ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 127/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 25ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1870 кв.м. към обект " ТЕЛЧАРНИК УГОЯВАНЕ - 1 ХАЛЕ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 128/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 26ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1944 кв.м. към обект " ТЕЛЧАРНИК УГОЯВАНЕ - 1 ХАЛЕ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 129/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 27ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 3032 кв.м. към обект "КРАВАРНИК".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 130/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 28ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 4414 кв.м. към обекти " ТЕЛЧАРНИК ДО 6 МЕСЕЦА" и "ЛЕТЕН ЛАГЕР ЗА ТЕЛЕТА С ОБОР".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 131/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 29ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 405 кв.м. към обект " ТРАФОПОСТ ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа