Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1175/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Раздел, общ. Дулово, Стопански двор, имот № 090120Свободен терен с площ 1850 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1176/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Раздел, общ. Дулово, Стопански двор, имот № 090121Свободен терен с площ 2052 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1177/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Бабук, общ. Силистра, Стопански двор №1, масив №1, парцел № 14Терен с площ 2073 кв.м., прилежащ към обект "Силажна яма"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1178/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Бабук, общ. Силистра, Стопански двор №1, масив №1, парцел № 15Свободен терен с площ 3009 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1179/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.Стопански двор "Бригаден стан" в землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Баир сартъ", имот № 116014Терен с площ 10004 кв.м., прилежащ към обект "Метален навес"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1180/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, Стопански двор, имот № 104006Терен с площ 824 кв.м., прилежащ към обект "Железарска работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите