Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2009/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Босна, общ. Ситово, стопански двор, местност "Чеира", имот №000327Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 24509 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2010/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120009 / образуван от имот № 000192 /Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 2901 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2011/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120007 / образуван от имот № 000192 /Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 3816 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2012/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120003 / образуван от имот № 000192 /Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 14505 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-161/09.05.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2013/17.05.2004№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120001 / образуван от имот № 000192 /Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 1814 кв.м., свободен от застрояване. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2014/17.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102001. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 3498 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ