Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 420/29.02.2000 г.Писмо № 290/28.02.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, кв.142, парцел ІІІ, пл. №330Обект " Супермаркет - Деленки ", представляващ терен от 4 500 кв.м. и построената върху него сграда - масивна , едноетажна със застроена площ от 930 кв.м., включваща основен корпус - 640 кв.м., площадка за търговска дейност - 264 кв.м. и стълбища - 26 кв.м.; построена 1980 г.;няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 421/10.03.2000 г.№ 421/10.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.13, парцел VІ, пл. №191 по плана на селотоДворно място с площ 850 кв.м.няма  Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 422/10.03.2000 г.№ 422/10.03.2000 г.с. Грънчарово, общ. Дулово, кв.18, парцел ХVІІ, пл. № 71Дворно място с площ 960 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 118 /18.04.2002 г. 
АЧДС № 423/10.03.2000 г. № 423/10.03.2000 г.с. Грънчарово, общ. Дулово, кв.18, парцел ХІХ, пл. № 71Дворно място с площ 960 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 118 /18.04.2002 г. 
АЧДС № 424/10.03.2000 г. № 424/10.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХХІНезастроено дворно място с площ 950 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 191-РД /19.9.2003 г. 
АЧДС № 425/13.03.2000 г.№ 425/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХХНезастроено дворно място с площ 925 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 191-РД /19.9.2003 г.