Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 584/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 46, масив №2Прилежащ терен на обект "КТП" с обща площ 488 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 585/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 60, масив №2Прилежащ терен с площ 334 кв.м. към обект " Колиен кантар ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 586/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 67, масив №2Прилежащ терен с площ 4644 кв.м. към обект "Бензиностанция"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 587/18.04.2000 г.№ 587/18.04.2000 г.с. Бащино, кв.8, парцел ХІХ, пл. № 33Държавен терен с площ 1650 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 156 /13.04.2001 г. 
АЧДС № 588/18.04.2000 г.№ 588/18.04.2000 г.с. Зарица, кв.2, парцел VІІДържавен терен с площ 1824 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 144 /03.04.2001 г. 
АЧДС № 589/18.04.2000 г.№ 589/18.04.2000 г.с. Малък Преславец, кв.10, парцел ІІ, пл. № 29Държавен терен с площ 2450 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 329 /31.10.2001 г.