Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2079/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.с. Варненци, общ. Тутракан - стопански двор в регулация, кв. 4 А, УПИ IVПоземлен имот - прилежащ терен към " Ремонтна работилница ", с площ 4213 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2080/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.с. Варненци, общ. Тутракан - стопански двор в регулация, кв. 5, УПИ XIIIПоземлен имот - прилежащ терен към " Фуражомелка ", с площ 2990 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2081/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.с. Варненци, общ. Тутракан - стопански двор в регулация, кв. 5, УПИ XIIПоземлен имот - прилежащ терен към " Ремонтна работилница и ГСМ ", с площ 6429 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2082/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, местност " Заград " - стопански двор, извън регулация, имот №101003Поземлен имот с площ 1191 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2083/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, местност " Заград " - стопански двор, извън регулация, имот №101001Поземлен имот с площ 905 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2084/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Вокил, общ. Дулово, стопански двор извън регулация - местност " Казалък ", имот №777004. Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 3397 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ