Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1043/03.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Бреница, общ. Тутракан, на изток от кв.2 и кв.3, върху улицаТП "Бреница" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1044/03.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Преславци, общ. Тутракан, кв.7, парцел ХХІ, пл. № 37ТП "Преславци" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1045/03.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Варненци, общ. Тутракан, кв.14, парцел "Училище"ТП "Варненци - 1" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1046/04.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Варненци, общ. Тутракан, между кв.26 и кв.30, осово кръстовище на о.т. 50 към о.т.67ТП "Варненци - 2" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1976 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1047/04.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Шуменци, общ. Тутракан, кв.10, парцел ХІІІ, пл. № 103ТП "Шуменци" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м., построена 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1048/04.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Шуменци, общ. Тутракан, върху площад на кръстовище с о.т.40 и о.т.39ТП "Шуменци - 2" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м., построена 1976 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра