Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1905/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор, имот № 188051Поземлен имот, върху който е разположен обект " Кантар ", с площ 593 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1906/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор, имот № 188057Поземлен имот, върху който е разположен обект " Битова сграда ", с площ 762 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1907/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор, имот № 188056Поземлен имот, върху който е разположен обект " Краварник ", с площ 5197 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1908/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор, имот № 188055Поземлен имот, върху който е разположен обект " Краварник ", с площ 4622 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1909/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор, имот № 188059Поземлен имот, върху който е разположен обект " Трафопост, агрегатно ", с площ 753 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1910/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", стопански двор, имот № 182045Поземлен имот, върху който е разположен обект " Склад за зърно, фуражна кухня ", с площ 1626 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.