Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 470/28.03.2000 г.№ 402/23.03.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, стопански двор в регулация, кв.43, парцел VІІІ, пл. № 253Прилежащ терен с площ 2780 кв.м. към обект "Сграда"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 471/30.03.2000 г.№ 471/30.03.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 10, парцел VІ, пл. № 149Незастроено дворно място с плащ 600 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-11-60/13.03.2003 г. 
АЧДС № 472/30.03.2000 г.№ 472/30.03.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 120, парцел ХІІІДворно място с площ 700 кв.м.няма  Имотът е отписан със Заповед № РД-11-60/13.03.2003 г. 
АЧДС № 473/03.04.2000 г.№ 473/03.04.2000 г.с. Казимир, общ. Силистра, кв.1, парел VІІНезастроен парцел с площ 1288 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 172 /02.05.2001 г. 
АЧДС № 474/03.04.2000 г.№ 474/03.04.2000 г.с. Казимир, общ. Силистра, кв.1, парел VІІІНезастроен парцел с площ 1334 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 172 /02.05.2001 г. 
АЧДС № 475/03.04.2000 г.№ 475/03.04.2000 г.с. Казимир, общ. Силистра, кв.1, парел VІНезастроен парцел с площ 1242 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 172 /02.05.2001 г.