Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1127/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Бащино, общ. Главиница, кв.1Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Бащино със ЗП 6 кв.м.; Построен 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1128/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Сокол, общ. Главиница, кв.16, парцел ІІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Сокол 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1129/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Дичево, общ. Главиница, кв.27Терен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Дичево 2 със ЗП 9 кв.м.; Построен 1992 гняма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1130/28.02.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Сокол, общ. Главиница, извън регулациятаТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "Сокол" 2 със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1962 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1131/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Звенимир, общ. Главиница, извън регулациятаТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - с. Звенимир 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1132/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв.46, парцел ІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПОЛИКЛИНИКА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1991 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра