Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 770/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №19, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1416 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 771/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №20, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1396 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 772/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №21, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1375 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 773/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №22, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1375 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 774/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №23, кв.1Прилежащ терен към "Телчарник 32" с площ 3137 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 775/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №24, кв.1Прилежащ терен към "Административна сграда 1" с площ 859 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г.