Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 963/15.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 091021Терен от 2190 кв.м., върху който е изграден обект "Телчарник 1"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 964/15.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 091022Свободен терен с площ 15165 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 965/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 114Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ИЛИНДЕН " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 967/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 14, пар. ІХ - за индивидуално жилищно строителство и ресторантТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ВОЛГА " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1988 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 966/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 115Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПИРИН " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1984 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 968/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 107, парцел VІ - отреден за читалищеТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЦЕНТЪР " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1979 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра