Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1350/24.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна" имот № 114007Стопански двор, терен /поземлен имот/, трета категория, с площ от 4000 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1351/24.09.2001г. №П-474/20.09.2001г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна" имот № 114010Стопански двор, терен /поземлен имот/, трета категория, с площ от 3572 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1350/24.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна" имот № 114007Стопански двор, терен /поземлен имот/, трета категория, с площ от 4000 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1351/24.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна" имот № 114010Стопански двор, терен /поземлен имот/, трета категория, с площ от 3572 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1352/24.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на гр. Тутракан, община Тутракан, местност "Стопански двор" имот № 104059Терен /поземлен имот/, пета категория, с площ от 4500 кв.м., върху който е разположен обект "Овцеферма" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1353/24.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на гр. Тутракан, община Тутракан, местност "Стопански двор" имот № 104097Стопански двор, свободен терен /поземлен имот/, пета категория, с площ от 23240 кв.м. Министъра на земеделието и горите