Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1408/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.Извън регулацията на с. Вокил, общ. Дулово, кад. № 042033поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 796 кв.м., върху който е разположен обект "Хамбар" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № ДС-13-49/21.02.03 г.Със заповед № ДС-13-49/21.02.03 г. на Областен управител се отписва от актовите книги за държавна собственост в полза на Мехмед Мустафа.
АЧДС №1409/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.В землището на с. Вокил, община Дулово, кад. № 042038поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 4 248 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № ДС-13-49/21.02.03 г.Със заповед № ДС-13-49/21.02.03 г. на Областен управител се отписва от актовите книги за държавна собственост в полза на Мехмед Мустафа.
АЧДС №1410/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.В землището на с. Слатина, общ. Ситово, местност "Землище с. Слатина" , кад. № 025073поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 18 824 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1411/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.В землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна" кад. № 114020поземлен имот, представляващ свободен терен / трета категория / с площ 11 639 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1412/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.В землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите" кад. № 115003поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ 705 кв.м., върху който е разположен обект "Фуражомелка" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1413/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.В землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите" кад. № 115005поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ 1 209 кв.м., върху който са разположени обектите "Ремонтна работилница и метален склад" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ