Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2253/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115024Поземлен имот с площ 1520 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2254/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115034Поземлен имот с площ 16 161 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2255/12.01.2005 г.№6146-ДС/12.01.2005 г.Землищата на гр. Силистра; с. Пожарево, общ. Тутракан; с. Дунавец, общ. Тутракан; с. Долно Ряхово, общ. Главиница; с. Малък Преславец, общ. ГлавиницаЕлектропровод 110 kV /ВЛ/ от подстанция " Тутракан " до ПС " Малък Преславец " с обща дължина на трасето 27100 м., включващ и земята под стъпките на стълбовете с площ 1575 кв.м.    Имотът е включен в капитала на НЕК - ЕАД, София
АЧДС №2256/13.01.2005 г.№5983-ДС/16.12.2004 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, ДГФ - дворно място, отдел 79 - 2, съгласно ЛУП 2005 г.Обект, построен върху дворно място от Държавен горски фонд: Ловен дом " Зли дол " - масивна двуетажна сграда със застроена площ 650 кв.м. и разгъната застроена площ 1300 кв.м., разпределена както следва: I ет. - стая, зала и кухня; II ет. - 4 бр. стаи; Построена 1985 год. МЗГ - НУГ - РУГ - Русе; ДДС " Каракуз " - Дулово   
АЧДС №2257/20.01.2005 г.№44/07.01.2005 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020001Поземлен имот с площ 7274 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2258/20.01.2005 г.№50/10.01.2005 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, стопански двор, местност " Малкото равнище ", имот №202027Поземлен имот - прилежащ терен с площ 1 270 кв.м. към обект " Цех ЗММ - Ремонтна работилница ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ