Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 975/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. СилистраТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Друм " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 976/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. Силистра, кв.260Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Коми " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 977/14.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. Силистра, кв. 257, пар.VТерен с площ 64 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Бистрица " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1988 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 978/14.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. Силистра, кв. 254, пар.ІТерен с площ 70 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Люлин " със застроена площ 70 кв.м.; Построен 1990 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 979/14.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. Силистра, кв. 253, пар.ІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Лазурна " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1990 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 980/14.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките - север, общ. СилистраТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Орел " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1989 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра