Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1067/23.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Листец, общ. Главиница, кв.1, парцел № 5 по плана на стопански двор "Овцеферма"Свободен 2 - парцел с площ 1821 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1068/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ" , имот № 120047Терен с площ 214 кв.м., върху който е разположен обект "Портиерна"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1069/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.с. Брадвари, общ. Силистра, парцел 125, кад.№ 1 по плана на стопанския двор извън регулационни границиТерен с площ 4200 кв.м. към обект "Силажовместилища"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1070/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.извън регулационните граници на с. Брадвари, общ. Силистра, кад. № 1, парцел № 126 по плана на стопанския дворТерен с площ 2838 кв.м., прилежащ към обект "Летен двор"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1071/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.извън регулационните граници на с. Брадвари, общ. Силистра, кад. № 1, парцел № 127 по плана на стопанския дворТерен с площ 3 310 кв.м., прилежащ към обект "Летен двор"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1072/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.извън регулационните граници на с. Брадвари, общ. Силистра, кад. № 1, парцел № 128 по плана на стопанския дворТерен с площ 2789 кв.м., прилежащ към обект "Краварник"нямаМинистерство на земеделието и горите