Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1187/02.04.2001 г.П-216/21.03.2001 г.стопански двор с. Раздел - бригада "АХО" - извън регулация, кад. № 3, парцел № 33Терен с площ 1534 кв.м., прилежащ към обект "Бригаден стан"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1188/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Ситово, общ. Ситово, кв.1Терен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 1 със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1189/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Ситово, общ. Ситово, кв.27, парцел ІІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 година.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1190/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Ситово, общ. Ситово, кв.39, парцел ІІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1984 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1191/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Ситово, общ. Ситово, кв.45Терен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1984 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1192/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Поляна, общ. Ситово, кв.23Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ със застроена площ 6кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра