Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 662/07.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, кв.8, парцел ІVНезастроен парцел с площ 18 500 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 663/07.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 14, парцел VТерен с площ 87777 кв.м. и построените върху него сгради : 1. Стифадорска будка - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 59 кв.м.; Построена 1981 г. 2. Тоалетна - масивна едноетажна сграда със застроена площ 21 кв.м.; Построена 1981 г. 3. Трафопост - масивна едноетажна сграда със застроена площ 160 кв.м.; Построена 1981 г. 4. Стифадорска будка - масивна едноетажна сграда със застроена площ 59 кв.м.; Построена 1981 г. 5. Тоалетна - масивна едноетажна сграда със застроена площ 21 кв.м.; Построена 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 664/07.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 14, парцел VІТерен с площ 9417 кв.м. и построената в него сграда : ГЛАВЕН МАТЕРИАЛЕН СКЛАД - масивна едноетажна сграда със застроена площ 2410 кв.м.; Построена 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 665/07.06.2000 г.748/07.06.2000 г.с. Руйно, общ. Дулово, кв. 15, парцел VІІІземя - държавен терен от 540 кв.м., върху който е построена сграда "Фурна"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 178 /21.07.2000 г. 
АЧДС № 666/07.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 16, парцел ІТерен с площ 163 400 кв.м., върху който е отпочнало строителство за ТЕЦняма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра Издадени са нови АДС № 1717-1723/25 и 26.02.2003
АЧДС № 667/07.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 23, парцел ІТерен с площ 808 кв.м. и построената в него електрическа подстанция - масивна едноетажна сграда със ЗП 468 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра