Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2205/30.12.2004 г.№1299/23.11.2004 г.Землището на с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, местност "Кору Аркасъ", имот № 090110Поземлен имот с площ 1663 кв.м., представляващ свободен терен в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2206/30.12.2004 г.№1394/15.12.2004 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, местност "Стопански двор", имот №036012Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към обект " Краварник " с площ 1225 кв.м., собственост на физическо лице. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Заповед №РД-22-3/07.01.2008 гОтписан със Заповед №РД-22-3/07.01.2008 г. на Областен управител на обл. Силистра
АЧДС №2207/30.12.2004 г.№1404/17.12.2004 г.Землището на с. Войново, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор " - стопански двор, имот №201020Поземлен имот с площ 2261 кв.м., представляващ свободен терен в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2208/30.12.2004 г.№1404/17/12/2004 г.Землището на с. Войново, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор " - стопански двор, имот №201021Поземлен имот, представляващ свободен терен от стопански двор с площ 14 501 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2209/30.12.2004 г.№1404/17.12.2004 г.Землището на с. Войново, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор " - стопански двор извън регулация, имот №201040. Имотът е образуван от имот №201016Поземлен имот с площ 3271 кв.м., представляващ свободен терен в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2210/30.12.2004 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091015. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 1259 кв.м. към обект "Сграда с друго предназначение", собственост на ю.л. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ