Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2181/02.11.2004 г.№5151-ДС/05.10.2004 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020018Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Навес - ремонтна работилница " и " Краварник " с площ 2 849 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2182/02.11.2004 г.№5151-ДС/05.10.2004 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020011Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Фуражна кухня ", с площ 870 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2183/02.11.2004 г.№5218-ДС/11.10.2004 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово - стопански двор в местността " Сая Юртлук ", имот №056023Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Ремонтна работилница ", с площ 3029 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2184/02.11.2004 г.№5218-ДС/11.10.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Баир Сартъ", имот №116006Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Складове ", с площ 132 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2185/02.11.2004 г.№5218-ДС/11.10.2004 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, местност " Чанлъка ", имот № 211034Поземлен имот с площ 912 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Има съставен нов АЧДС №3516/10.01.2012 г.
АЧДС №2186/02.11.2004 г.№5237-ДС/13.10.2004 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, стопански двор в регулация, кв. 137, пар. VII, пл. № 1058Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад за зърно ", с площ 2656 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ