Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 914/23.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.13, парцел за ОЖСТерен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " САН СТЕФАНО 2 " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 915/23.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.12, парцел за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " УСТРЕМ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 916/24.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.10, парцел за ОЖСТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " АРМЕНСКА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 917/24.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.11, парцел І - за ОЖСТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ВАРДАР " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 918/25.10.2000 г.1175/18.08.2000 г.; 993/19.07.2000 г.землището на с. Коларово, общ. Главиница, местност "Старите лозя", имот № 099073Терен с площ 5 000 кв.м. и построените върху него сгради : 1. Склад за машини ДИК - сглобяема, едноетажна сграда със застр. площ 529 кв.м. ; Построена 1983 год. 2. Административна сграда ДИК - масивна едноетажна постройка със застр. площ 52 кв.м.; Построена 1983 год.няма  Имотът е отписан със Заповед № РД-22-7 /14.01.2010 г.Имотът е включен в капитала на МЗГ "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД - СОФИЯ
АЧДС № 919/25.10.2000 г.1175/18.08.2000 г.; 993/19.07.2000 г.Землището на с. Шуменци, общ. Тутракан, местност "Айвалък", кад. № 060044Терен с площ 1 997 кв.м. и построената в него сграда - " База за ремонт и съхранение на поливна техника " - едноетажна сглобяема сграда със застроена площ 656 кв.м.; Построена 1992 год.няма   Имотът е включен в капитала на МЗГ "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД - СОФИЯ